Diplomatémák

Az államvizsga szabályzat (2000. évi) PDF letölthető innen.

A szakdolgozat íráshoz kapcsolódó tanácsok v0.2 PDF letölthető innen.

Információk szakdolgozat írás és államvizsga témakörökben v0.2 PDF letölthető innen.

Az államvizsgára választható tantárgyak témakörei elérhetők a Szakdolgozat (II.) (NGB_TA099_2) tárgy oldalán.
 
Itt tekinthetők meg a Kiírt diplomamunka témák. A kék színnel írt szakdolgozat témákat még nem választotta senki sem.
 
Sorbarendezés: Kiírás dátuma Téma Belső konzulens Külső konzulens Cég Diplomázó
 
1.
Hangforrás szimuláció virtuális valóságban
 
2004.10.05. 10:22:56
belső konzulens:     Wersényi György, dr.
 
Témavázlat
A feladat része egy meglévő fül-átviteli függvény (hrtf) adatbázis felhasználásával olyan lejátszó program megvalósítása, amely képes a merevlemezen tárolt mono WAVE-fájlok segítségével komplex hangtérszimulációt létrehozni virtuális valóság környezetében.
A feladat számítási része rendkívül egyszerű, FFT és IFFT rutinok meghívása, valamint tömbök szorzásából áll C++ környezetben. A fül átviteli függvényei két csatornás 4096 pontos spektrumokból áll, melyeket össze kell szorozni a bemenő jel spektrumával, végül pedig visszaalakítani (IFFT) a fejhallgató számára.
 
2.
Wersényi György kiírásai
 
2005.12.12. 15:18:14
belső konzulens:     Wersényi György, dr.
 
Témavázlat
A http://vip.tilb.sze.hu/~wersenyi/index.html cím alatt megtalálhatók a hang- és képtechnikai diplomakiírások. Néhány - tekintettel a programozási részre - távközlésinfósoknak (is) jó.
 
3.
Cableworld eszközök menedzselése webszerveren keresztül
 
2009.10.13. 14:52:21
belső konzulens:     Derka István
 
Témavázlat
A feladat egy olyan egységes keretrendszer kialakítása, mely lehetőséget teremt a Műholdlaborban lévő Cableworld eszközök webszerveren keresztüli menedzselésére, platformfüggetlen módon. Biztosítja a hálózatban üzemelő CW eszközök feltérképezését és teljeskörű konfigurálhatóságát valamint lehetővé teszi az üzemeltetés során váratlanul és szükségszerűen fellépő események naplózását.
 
4.
Vakok segítése számítógépes környezetben
 
2011.01.23. 16:34:16
belső konzulens:     Wersényi György
 
Témavázlat
Elsősorban programozásban jártasabb villamosmérnök vagy infós hallgató számára. A feladat során egy más elkezdett programot kell befejezni, kiegészíteni. Ez a program WINDOWS alatt fut és az event-logger használatával, valamint a kurzor helyzetének felismerésével regisztrálja a desktopon előforduló ikonokat, gombokat, menüelemeket. A vakok segítésének céljából ekkor nem beszéddel, hanem egy meglévő adatbázisból szedi ki rövid hanghatásokat, amelyekkel az eligazodás megkönnyíthető.

A feladat során a feladatok:

 • megismerni a már meglévő programot, kipróbálni és tesztelni
 • az esetleges hiányosságait pótolni, kiegészíteni, különös tekintettel a szmájlik implementálására, ami még nem történt meg
 • esetelegesen a célcsoporttal tesztelni.
 •  
  5.
  Akusztikus mérőrendszer MATLAB alá
   
  2011.01.23. 16:35:31
  belső konzulens:     Wersényi György
   
  Témavázlat
  Feladat:
 • Áttekinteni a korábbi diplomamunkákat: Petrovszki András és különösen Peter Kölling ill. Deskó Anatolíj, valamint MATLAB alapok
 • Irodalmi feldolgozás (kapott anyagból) az akusztikus mérőrendszerek mérőjeleiről, összehasonlítás, előnyök, hátrányok (átviteli fgv. méréshez)
 • MATLAB alatt egy egyszerű GUI felülettel programozni egy akusztikus mérőrendszert, amely különböző gerjesztő jeleket tud kiadni, és azok bizonyos paraméterit állítani (hangerő, frekvencia, időbeni hossz, ismétlések-átlagolások száma)
  o Adott frekvenciájú folytonos vagy adott ideig tartó szinusz
  o Multiszinusz (több szinuszból összerakott)
  o Börszt-csomag
  o Fehérzaj, rózsazaj (kék, barna)?
  o Pseudo random zaj (?)
  o Sweep 20-20 kHz-ig
  o Impulzus
   Ezek előállítási módja (?) többféle is lehetséges
   Különböző energiák? „Pulse train” jel?
  o Fájlból beolvasott tetszőleges jel (wav)
  o Esetleg (MSc):
   MLS módszerek beépítése + keresztkorreláció
   Golay-kódok
 • Ezek beállítása után adja ki a jelet a PC/laptop kimenetén egyszer, folyamatosan, vagy ismételve (periódikusan átlagolás céljából)
 • A bemeneten lehet mérni a jelet (wav?) és az eredményt megjeleníteni, mint pld. impulzusválasz, autospektrum (ami a mért jel FFT-je komplexben), ill. átviteli fgv. (ami a mért jel és a gerjesztőjel spektrumának hányadosa) – lásd Deskó A. diplomamunkéja
 • Ezek kimentése fájlba, ábrázolási módszerek
 • Esetleg: egyéb paraméterek számítása, mint futási idő, keresztkorreláció (különösen a MLS módszerrel együtt), jel-zaj-viszony becslések és számítások stb.
 • Továbbá esetleg: szűrők realizálása, FIR és IIR szűrők előállítása a mért eredményekből, impulzus válaszok csonkolása és elmentése.
 •  
  6.
  Virtuális valóság programozása
   
  2011.01.23. 16:36:25
  belső konzulens:     Wersényi György
   
  Témavázlat
  Feladat:
 • Áttekinteni a korábbi diplomamunkákat: Petrovszki András és különösen Peter Kölling
 • A fejhallgató átvitel-kiegyenlítő és a HRTF-beolvasó modul már kész (MATLAB alatt)
 • Utóbbi kettőt kéne MATLAB alatt egy platform alá hozni, és működőképessé tenni
 • A továbbiakban ezt a lejátszó felületet kell alakítgatni, kiegészíteni (pld. teremmodell, további HRTF-ek, légkésleltetés és távolságmodell, parametrikus állítgatás stb.), valamint próbaméréseket végezni


 • Ennek a feladatnak része lehet, a már meglévő HRTF adatbázis kompatibilissé tétele, egyszerű pársoros programmal komplex HRTF-k visszaalakítása. Kiindulás: megmért 2csat zajválaszok és a referenciajel spektrumának hányados (komplexben). Érdemes lehet ezeket HRIR-ré visszaalakítani (átl. referenciajel spektrum előállítása és impulzusválasszá alakítása)? A folyamat során MATLAB alatt azonnal kompatibilis (pld. 8192 pontos komplex FFT) formátumot nyerhetünk!
 •  
  7.
  Statisztikai és elemzési módszerek az akusztikában
   
  2011.01.23. 16:37:17
  belső konzulens:     Wersényi György
   
  Témavázlat
  Feladat:
 • Áttekinteni a korábbi diplomamunkákat: Petrovszki András és különösen Deskó Anatolíj, valamint MATLAB alapok
 • Irodalmi feldolgozás (kapott anyagból) a statisztikai elemzések legfontosabb néhány függvényéről és módszeréről, mint pld.
  o ANOVA (one-way és two-way)
  o Principal Component Analysis (PCA)
  o Egyéb idősorok analíziséhez bejáratott, egyszerűbb statisztikai eljárások: korreláció, kovarianca.
 • Számítógépes program segítségével ezek egyszerű példán való bemutatása, mint pld. a MATLAB alatt, vagy az Auguri ill. az OriginPro (amelyből rendelkezünk a 8.0-ás verzióval).
 • Egy valós alkalmazási példán keresztül alkalmazni és elemzést végezni. Ez feltehetőleg olyan adathalmaz, amely látók és vakok lokalizációs eredményeit tartalmazza több paraméter szerint. A cél ezek közötti statisztikus összefüggések ill. belső kapcsolatok felderítése (különösen ANOVA és PCA módszerrel). Lehetséges egy képzeletbeli vagy részeredmények alapján történő előzetes vizsgálat körülményeinek megteremtése is.
 •  
  8.
  Állatok hallásvizsgálata
   
  2011.01.23. 16:38:02
  belső konzulens:     Wersényi György
   
  Témavázlat
  Egy átfogó emberi halláskutatás részeként feladat volna az állatok, azon belül is főleg az emlősök (kisemlősök, főemlősök) hallás vizsgálata, összehasonlítása, összegyűjtése.

  Feladat:

 • Áttekinteni az állattanból, biológiából, zoológiából a hallószervek és a hallórendszerek evolúciós fejlődését, az egyes ma élő főbb állatfajok rezgés- és hanghullám érzékelését
 • Ennek során, külön kiemelni az emlősöket, a kisemlősöktől a főemlősökig (majmok, csimpánzok), utóbbiakat összehasonlítani az emberi hallórendszerrel (fülkagyló, közép- és belső fül felépítése), hallástartomány frekvenciában és amplitúdóban.
 • Egyszerű mérési elrendezés kigondolása tesztek végrehajtásához, melyeket néhány állatfaj esetén el lehetne végezni (tengerimalacok, kutyák, macskák, nagyobb emlősök az állatkertben).
 • Ennek során elsősorban a frekvenciafüggés és a hallásküszöb lehet érdekes, netán az irányhallás.

  A feladathoz szükséges komolyabb előzetes irodalmi kutatás, amelyhez szakemberek segítségét is igénybe kell venni (állatorvos, biológus, állatkerti dolgozó stb.). Ennek során lehet felderíteni, hogy miféle kísérletet érdemes és lehet elvégezni.

 •  
  9.
  Párhuzamosítás grafikus kártyán
   
  2011.01.26. 08:40:38
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata a grafikus kártyák által nyújtott párhuzamosítási lehetőségek áttekintése. Bizonyos lineáris algebrai műveletek felgyorsításával olyan csomag implementálása a cél, amely alkalmas a számítógéppel támogatott tervezés idejének jelentős csökkentésére. A feladat megoldásához programozási készség szükséges.
   
  10.
  Többprocesszoros számítógépek a numerikus analízisben
   
  2011.01.26. 08:45:20
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata a többprocesszoros számítástechnikai hardverek és az elérhető numerikus csomagok megismerése. A kitűzött diplomaterv célja olyan készletgyűjtemény összeállítása, amely jól alkalmazható a numerikus térszimuláció területén. A feladat megoldásához programozási készség szükséges.
   
  11.
  Tesla-szikrainduktor tervezése és modellezése modern mérnöki módszerekkel
   
  2011.01.26. 08:48:28
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  külső konzulens: Csurgai Péter
   
  cég: EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. Szombathely
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata a klasszikus Tesla-féle szikrainduktor működésének vizsgálata, modellezése, és hatékonyságának növelése. A feladat során tervezett konstrukció alapelemeit és működési elvét tekintve egyezzen meg a klasszikus Tesla-szikrainduktorral, ám méretcsökkentés és fajlagos teljesítmény növelésének érdekében használja ki a modern elektrotechnika lehetőségeit. A hallgató vizsgálja meg a valós működést egy matematikai modellen keresztül és próbáljon meg egy optimális geometriájú konstrukciót tervezni a hatékonyabb működés érdekében. Modern mérnöki eszközök felhasználásával igazolja a javasolt módosítás eredményességét. A feladat sikeres megoldásához szükséges a jártasság teljesítményelektronikában, szabályzástechnikában és elektrodinamikában.
   
  12.
  Elektrodinamikai kísérletek megvalósítása
   
  2011.01.26. 08:54:15
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata valamely klasszikus elektrodinamikai kísérleti elrendezés megismerése és megvalósítása. Az eszköz építését irodalomkutatás és tervezés kell megelőzze, a tervezés során pedig a végeselem-módszert, vagy valamely más numerikus technikát kell alkalmazni. Olyan klasszikus eszköz megvalósítása a cél, amelyet a modern mérnöki tudományok segítségével tervez a hallgató, s azt saját kezűleg megépíti.
   
  13.
  Virtuális műszerek
   
  2011.01.26. 09:00:14
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata a villamosmérnöki gyakorlatban alkalmazott méréstechnikai eszközök (mérőműszer, oszcilloszkóp, stb.) modelljének implementálása. A hallgató a munka során behatóan tanulmányozza a műszer működését, azzal méréseket végez, majd az így nyert tapasztalatai alapján elkészíti a vizsgálat tárgyát képező műszer digitális modelljét, amely az interneten szabadon elérhető. Az így előálló virtuális műszer nagyban elősegíti az oktatást, hiszen a hallgatók a mérések előtt a virtuális műszerparkban gyakorolhatják annak használatát.
   
  14.
  Végeselem-módszer az antennák szimulációjában
   
  2011.01.26. 09:04:04
  belső konzulens:     Dr. Kuczmann Miklós
   
  Témavázlat
  A hallgató feladata a végeselem-módszer megismerése, s annak valamely antenna szimulációjában történő alkalmazása. Az antenna elektromágneses terének mérésére a Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratóriumban van lehetőség. A cél a numerikus eredmények és a mérési adatok birtokában a megfelelő pontosságú modell elkészítése.
   
  15.
  Dielektromos tulajdonságokat mérő mintatartók modellezése waveletekkel
   
  2011.01.27. 18:34:14
  belső konzulens:     Nagy Szilvia
   
  Témavázlat
  Témavázlat
  Mintatartó tervezés wavelet-alapú elektromágneses tereket szimuláló módszerrel. A végeselem-módszerek egyik ígéretes alternatívája a parciális differenciálegyenletek megoldásában a wavelet alapú módszerek alkalmazása. Mivel a wavelet alapú módszerek adaptív módon, a megoldás során a geometriához alkalmazkodva képesek a megoldás felbontási finomságát változtatni, olyan geometriai elrendezésekre is alkalmasak lehetnek, ahol bizonyos részek csak igen finom, mások elég durva térbeli rácson is jól modellezhetők. Ilyen például a vékony lemezek dielektromos tulajdonságait mérő mintatartók.


  Kinek ajánlom: főleg M.Sc. hallgatóknak, akik szeretnek programozni C, Fortran, Matlab vagy valamilyen más nyelven. Informatikus vagy villamosmérnöki képzésben résztvevőknek.

   
  16.
  Waveletek és strukturális entrópia pásztázó mikroszkópos felvételek háttérmintázatának felderítésében.
   
  2011.01.27. 18:37:13
  belső konzulens:     Nagy Szilvia
   
  Témavázlat
  Témavázlat
  Mivel a pásztázó mikroszkópok vezérlő elektronikája, illetve standard képfeldolgozó rutinjai nem képesek bizonyos típusú háttérmintázatok felismerésére és kiszűrésére, egy wavelet- vagy gyors Fourier-transzformáción alapuló, különböző térbeli frekvenciájú mintázatokat elkülönítő, majd strukturális entrópia segítségével analizáló módszerrel azonosító rutin fejlesztése és tesztelése a cél.

  Kinek ajánlom: B.Sc. vagy M.Sc. hallgatóknak, akik szeretnek programozni C, Fortran, Matlab vagy valamilyen más nyelven. Informatikus vagy villamosmérnöki képzésben résztvevőknek.

   
  17.
  MPI folyamatok adattömörítési lehetőségei
   
  2011.01.27. 18:40:40
  belső konzulens:     Nagy Szilvia
   
  Témavázlat
  Témavázlat
  A számítógépklaszterek legtöbb alkalmazási területén nagyméretű adatstruktúrák átvitele szükséges az egyes számító egységek között. Ezek a nagyméretű mátrixok többnyire duplaprecíziós, különböző exponensű számokat tartalmaznak, amelyek közül meghatározottak töltenek be lényeges szerepet a számítások során, a többi, csak a háttérbe való belesimulást szolgálja, illetve magát a hátteret alkotja, így tárolásuk viszonylag nagy redundanciát von maga után. Ezek tömörítésére és az MPI folyamatok struktúrájába való beillesztése a cél.

  Kinek ajánlom: B.Sc. vagy M.Sc. hallgatóknak, akik szeretnek programozni C, vagy Fortran nyelven. Informatikus vagy villamosmérnöki képzésben résztvevőknek.

   
  18.
  Turbó kódok hatékonyságának vizsgálata
   
  2011.01.27. 18:42:00
  belső konzulens:     Nagy Szilvia
   
  Témavázlat
  Témavázlat
  Napjaink gyorsan fejlődő hibajavító kódolási eljárásai a Turbó kódok. Speciális dekódolási módszerük miatt érdekes a teljesítőképességük vizsgálata különféle csatornamodellekkel. A cél a csatorna és a kódoló-dekódoló páros modellezésén túl kellő mennyiségű szimulációs adat létrehozása ahhoz, hogy a teljesítőképességet értékelni lehessen.

  Kinek ajánlom: B.Sc. esetleg M.Sc. hallgatóknak, akik szeretnek programozni C, vagy Matlab nyelven. Villamosmérnöki, esetleg informatikus képzésben résztvevőknek.

   
  19.
  FEHÉR András - Témajavaslatok
   
  2011.01.28. 09:25:49
  belső konzulens:     Fehér András
   
  Témavázlat
  Szakdolgozat; Diplomamunka; Projektlabor
  témajavaslataim a
  http://www.sze.hu/~afeher/ta
  címen olvashatók
   
  20.
  Kábeltelefon rendszer kiépítése
   
  2011.03.07. 11:07:29
  belső konzulens:     Derka István
   
  Témavázlat
  A Műhold Laborban és a Távközlés-informatika Laborban működő KTV mérőhálózaton megvalósítandó kábeltelefon rendszer megtervezése, kiépítése, tesztelése.
  • A Távközlés-informatika Laborban az RF hálózat megtervezése és kiépítése
  • Soft-switch kiválasztása beüzemelése
  • Kábelmodemek telepítése és konfigurálása
  • A rendszer tesztelése
  • Mérési útmutató készítése hallgatói méréshez
   
  Választotta: Horváth István (2013.11.20. 10:52:14)
   
  21.
  Passzív intermoduláció mérő mérőhely kialakítása
   
  2012.05.04. 10:39:45
  belső konzulens:     Kolos Tibor
   
  Témavázlat
  Passzív intermoduláció mérő mérőhely kialakítása

  a. Passzív intermoduláció (PIM) keletkezése
  b. Védekezési lehetőségek passzív intermoduláció ellen
  c. Passzív intermoduláció mérési módszere
  d. Mérőhely kialakítása
  e. Vizsgálati eljárás készítése adószűrő mérésére, 1 GHz frekvenciára

   
  22.
  Negyedhullámú üregrezonátorok
   
  2012.05.04. 10:40:33
  belső konzulens:     Kolos Tibor
   
  Témavázlat
  a. nagyjóságú negyedhullámú rezonátorok működési elve
  b. negyedhullámú rezonátorok konstrukciója (1 GHz frekvenciára)
  c. összehasonlítás más konstrukciójú rezonátorokkal (helix, dielektromos rezonátor)
  d. jósági tényező mérése
  e. negyedhullámú rezonátorokból kialakított szűrők
  f. eljárás szűrők összehasonlító vizsgálatára
   
  23.
  NAT64 implementációk alkalmazásokkal való kompatibilitásának vizsgálata
   
  2013.01.26. 17:08:34
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  • Az implementációk: Linux+TAYGA, OpenBSD+PF és FreeBSD+PF (ha legkésőbb 2013. 08. 30-ig a FreeBSD is képes lesz NAT64-re)
  • Az alkalmazások: az összes, ma jelentős szerepet betöltő internetes alkalmazás (a feladat része ezek azonosítása is)
  • Vizsgálja meg, hogy az egyes alkalmazások egyáltalán működnek-e az adott NAT64 implementációval, illetve legalább két kliens működik-e.
  • Dolgozzon ki módszert az egyes alkalmazások számára szükséges és elégséges portszámok meghatározására a tipikus paraméterek függvényében.
  • Végezze el a mérést az összes alkalmazásra a különböző implementációkon.
   
  Választotta: Hajas Tamás (2013.01.26. 17:08:34)
   
  24.
  NAT64 implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata
   
  2013.01.26. 17:19:37
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  • Az implementációk: Linux+TAYGA, OpenBSD+PF és FreeBSD+PF (ha legkésőbb 2013. 08. 30-ig a FreeBSD is képes lesz NAT64-re)
  • Felhasználva [1] eredményeit, dolgozzon ki módszert az ott használt ICMP-n túl a NAT64 implementációknak UDP és TCP protokollok használatával történő stabilitás- és teljesítőképesség-vizsgálatára.
  • Végezze el a méréseket ICMP, UDP és TCP használatával a különböző NAT64 implementációkon.
  [1] Répás Sándor: A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata, TMDK dolgozat, SZE, 2012. ősz.
   
  Választotta: Farnadi Péter (2013.01.26. 17:19:37)
   
  25.
  6to4 relay implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata
   
  2013.01.26. 17:23:21
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  • Gyűjtse össze a szabad 6to4 relay implementációkat Linux, OpenBSD, FreeBSD és OpenWRT platformokra, majd válassza ki közülük a tesztelésre érdemeseket.
  • Felhasználva [1] eredményeit, dolgozzon ki mérési módszert, és állítson össze alkalmas tesztrendszert 6to4 relay implementációk stabilitásának és teljesítő-képességének vizsgálatára.
  • Végezze el a méréseket a kiválasztott 6to relay implementációkon.
  [1] Répás Sándor: A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata, TMDK dolgozat, SZE, 2012. ősz.
   
  Választotta: Horváth Viktor (2013.01.26. 17:23:21)
   
  26.
  Implementation of the PIM-SM multicast routing protocol into the INET framework of OMNeT++ (MSc thesis)
   
  2013.01.31. 15:57:39
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  Témavázlat
  I have found a paper: Raquel Perez Leal, Juan A. Cachinero, and Encarna Pastor Martin, "New Approach to Inter-domain Multicast Protocols," ETRI Journal, vol.33, no.3, June 2011, pp.355-365. I also have found the thesis of Juan A. Cachinero: http://oa.upm.es/1840/1/PFC_JUAN_ANGEL_CACHINERO_POZUELO.pdf written in the Spanish language. But I could not find the source code or contact the author. The task would be the same.
  It needs strong programming skills in C++, the ability of understanding the inside operation of the OMNeT++ discrete-event simulation system and the INET framework of it, good skills in networking protocols, willingness to read RFCs and the ability of modelling (making some abstraction). I think, this task would probably need a year to be completed.

  (Akinek a fentiek megértése problémát okoz, semmiképpen sem ajánlatos a feladatra jelentkeznie. A jelentkezők tudását és képességeit tesztelni fogom!)
   
  27.
  Implementation of a light-weight DNS64 server solution for Linux, OpenBSD and FreeBSD (BSc or MSc thesis)
   
  2013.01.31. 16:25:37
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  With my MSc student and co-author, Sándor Répás, we have pointed out that TOTD (Trick Or Treat Daemon by Feike W. Dillema) outperforms BIND as a DNS64 solution, but it has a bug that causes it to hang for about 30-60 seconds under heavy load conditions. As totd has a tiny source code, finding the bug and correcting it would be an option. But implementing the same functionality from scratch could also be feasible within a BSc final project. In an MSc final project, the implementation of the caching would also be the part of the task. In all cases, the task includes the testing of the implementation and comparing its performance to BIND and TOTD under the three operating systems. (The method is already worked out and documented.)
  It requires the basic knowledges of computer networks, good programming skills in C, the knowledge of the three operating systems and their network programming. I think, it can be completed in one semester.

  (Akinek a fentiek megértése problémát okoz, semmiképpen sem ajánlatos a feladatra jelentkeznie. A jelentkezők tudását és képességeit tesztelni fogom!)
   
  28.
  Az IPv6 bevezetésével kapcsolatos statisztikák, trendek vizsgálata
   
  2013.11.17. 20:47:29
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  Témavázlat
  • Az IPv6 terjedésének mérésére szolgáló módszerek felkutatása és/vagy megalkotása
  • Kiválasztott, várhatóan hasznos eredményt adó mérések elvégzése (hosszú időtartam alatt is)
  • Elérhető statisztikák felkutatása, letöltése
  • Elemzés, helyzetértékelés, előrejelzés készítése trendek alapján
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
   
  29.
  Teredo implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata
   
  2013.11.17. 20:52:54
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  • Gyűjtse össze a szabad Teredo implementációkat Linux, Open/Free/NetBSD és OpenWRT platformokra, majd válassza ki közülük a tesztelésre érdemeseket.
  • Felhasználva [1] eredményeit, dolgozzon ki mérési módszert, és állítson össze alkalmas tesztrendszert Teredo implementációk stabilitásának és teljesítőképességének vizsgálatára.
  • Végezze el a méréseket a kiválasztott Teredo implementációkon.
  [1] Horváth Viktor, "6to4 relay implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata", TMDK dolgozat, SZE, 2013. ősz
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
  A téma elnyeréséhez szükséges feltételek: legalább jó vizsgajegy Számítógép-hálózatok és Hálózati operációs rendszerek_1 tárgyból, valamint személyes elbeszélgetés során a konzulens meggyőzése arról, hogy a hallgató megfelelő színvonalon fogja a témát kidolgozni.
   
  30.
  6to4 relay implementációk vizsgálata TCP és UDP környezetben
   
  2013.11.17. 20:55:29
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  • Dolgozzon ki mérési módszereket 6to4 relay implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálatára ICMP-n túl TCP és UDP protokollok alkalmazásával.
  • Végezzen méréseket az [1]-ben vizsgált 6to4 relay implementációkon ICMP, TCP és UDP fölött.
  • Értékelje és vesse össze az egyes implementációk különböző protokollok esetén tapasztalt viselkedését.
  [1] Horváth Viktor, "6to4 relay implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata", TMDK dolgozat, SZE, 2013. ősz
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
  A téma elnyeréséhez szükséges feltételek: legalább jó vizsgajegy Számítógép-hálózatok és Hálózati operációs rendszerek_1 tárgyból, valamint személyes elbeszélgetés során a konzulens meggyőzése arról, hogy a hallgató megfelelő színvonalon fogja a témát kidolgozni.
   
  31.
  Szabad szoftver hálózati operációs rendszerek teljesítőképesség-vizsgálata
   
  2014.08.23. 20:26:05
  belső konzulens:     Lencse Gábor, dr
   
  külső konzulens: Répás Sándor
   
  Témavázlat
  A feladat a különféle szabad szoftver hálózati operációs rendszerek alatt a hálózati szolgáltatások teljesítményének és stabilitásának vizsgálata, valamint teljesítményük összehasonlítása. A vizsgálatokhoz (automatizált) mérési módszer kidolgozása, az eredmények kiértékelése.
  Megvizsgálandók legalább a következő szabad szoftver hálózati operációs rendszerek: Linux (néhány jól kiválasztott disztribúció, Debian mindenképpen), OpenBSD, FreeBSD.
  A hálózati szolgáltatások közül legalább: http, ftp, routing, NAT, NAT64.
  Az egyes operációs rendszereket teljesen azonos környezetben kell vizsgálni. A méréseket többféle teszt eszközön (32 és 64 bites, 1 és többmagos CPU) is el kell végezni.
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
  A téma elnyeréséhez szükséges feltételek: legalább jó vizsgajegy Számítógép-hálózatok és Hálózati operációs rendszerek_1 tárgyból, valamint személyes elbeszélgetés során a konzulens meggyőzése arról, hogy a hallgató megfelelő színvonalon fogja a témát kidolgozni.
   
  32.
  Egykártyás mini számítógépek teljesítményének vizsgálata
   
  2014.09.06. 21:39:05
  belső konzulens:     Lencse Gábor, dr
   
  Témavázlat
  Az utóbbi években sokféle egykártyás, Linux futtatására képes, olcsó, kis méretű számítógép jelent meg a piacon. (Például: Raspberry Pi, Banana Pi, Intel MinnowBoard Max, stb.) A hallgató feladata a hasonló gépeket áttekinteni, és közülük kiválasztani, és beszerzés után tesztelni néhány olyat, ami alkalmas lehet más rendszerek számára teljesítményteszthez hálózati terhelés generálására, illetve szimulációs programok futtatására. Ezekhez alapvető követelmény a legalább 1Gbps hálózati interfész és a minél nagyobb CPU teljesítmény. További szempont a kis méret, az alacsony fogyasztás és alacsony ár. Megvizsgálandó még, hogy az eszközök alkalmasak-e virtualizációra, de ez a képesség nem feltétlenül követelmény a kiválasztásnál.
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas, sőt, aki TDK témának néhány héten belül választja, annak várhatóan eszközt is tudunk venni hozzá!
  Egy cikk: http://itcafe.hu/cikk/raspberry_pi_utodok/jonnek_a_versenytarsak.html
   
  Választotta: Sass Tamás (2014.09.25. 22:56:13)
   
  33.
  Nagymértékben párhuzamos architektúrájú számítógép tervezése a piacon kapható mikrogépekből, mint építőelemekből
   
  2014.09.06. 21:52:50
  belső konzulens:     Lencse Gábor, dr
   
  Témavázlat
  Az utóbbi években sokféle egykártyás, Linux futtatására képes, olcsó, kis méretű számítógép jelent meg a piacon. (Például: Raspberry Pi, Banana Pi, Intel MinnowBoard Max, stb.) A hallgató feladat lenne feltérképezni a lehetséges építőelemeket, kiválasztani a megfelelő típust (CPU és hálózati teljesítmény, ár, támogatottság, méret, TDP, összeépíthetőség, stb. alapján) és megtervezni belőle egy legalább 16, legfeljebb 64 elemű rendszert, amely alkalmas teljesítményteszthez hálózati terhelés generálására, illetve szimulációs programok futtatására. Megvizsgálandó még, hogy az eszközök alkalmasak-e virtualizációra, de ez a képesség nem feltétlenül követelmény a kiválasztásnál.
  (Amennyiben sikerül rá forrást szereznünk, a hallgató részt vehet a gép megépítésében is.)
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas!
  Egy hasonló projekt: http://www.southampton.ac.uk/~sjc/raspberrypi/
   
  Választotta: Major Sándor (2014.09.17. 19:18:48)
   
  34.
  Hibrid DVB-C-IP technológiára épülő Interaktív szolgáltatások bevezetésének lehetősége a Vidanet Zrt. hálózatán
   
  2015.01.30. 20:51:19
  belső konzulens:     Derka István
   
  Témavázlat
  - a Vidanet által használt jelátviteli rendszerek és platformok – Technológia szintű bemutatás
  - Interaktív szolgáltatások ma és holnap – TV bázison (xVoD) és azon túl – e-commerce, m2m
  a megjelenítők evolúciója – CRT-től a HD, 4k, 8k felé
  - DVB-C műsorelosztásra épülő IP alapú interaktivitás – platform és végberendezés oldal bemutatása
  kapacitástervezés, méretezés
  - egy lehetséges jövő – a STB, mint a lakás adatkoncentrátora
   
  35.
  HFC hálózat szegmentálásának lehetőségei, központi rádiófrekvenciás jelösszegzők és szétosztók következő generációjának implementálási lehetősége és ED3.1 implementálásának lehetőségei a Vidanet Zrt kábelhálózatán.
   
  2015.01.30. 20:53:13
  belső konzulens:     Derka István
   
  Témavázlat
  - A HFC hálózat mai képességei, frekiallokáció. Problémák, amik már látszanak, és megoldásra várnak: szűrőzés, ASO, zajmentesítés OPX, alacsony US adatsebesség, jelentős energiaigény…
  - Szegmentálás, mint gyógyír – lehetőségek és mai helyzet.
  - Továbblépés ED3 szinten, korlátokkal
  - ED3.1 megoldás az élettartam kiterjesztésére
  - központoldali rendszer architektúra tervezés és méretezés
   
  36.
  HFC hálózatok jövője - szegmentálás lehetőségei és határai, deep fiber megoldások, ED3.1, vagy FTTx?
   
  2015.01.30. 20:54:29
  belső konzulens:     Derka István
   
  Témavázlat
  - A HFC hálózat mai képességei, frekiallokáció. Problémák, amik már látszanak, és megoldásra várnak: szűrőzés, ASO, zajmentesítés OPX, alacsony US adatsebesség, jelentős energiaigény…
  - Szegmentálás, mint gyógyír – lehetőségek és mai helyzet, mit segít ezen a DF
  - ED3.1 - megoldás az élettartam kiterjesztésére (?)
  - FTTx, mint alternatíva – HFC->FTTx átépítés, szolgáltatás migráció tervezése
  - műszaki/gazdasági összehasonlító elemzés a lehetőségekről
   
  37.
  Rendszer- hálózat és infrastruktúra felügyeleti megoldások integrációja egy kábeltelevíziós szolgáltatónál.
   
  2015.01.30. 20:56:46
  belső konzulens:     Derka István
   
  Témavázlat
  - Üzemeltetés, hibaészlelés és –behatárolás gyakorlata a szolgáltatónál
  - felügyeleti, távmérési és –beavatkozási alkalmazások ma
  - adatgyűjtés és logikai összegzés jelentősége valós időben és hisztorikus adatok alapján
  - Hálózati technológiák – in és out of band, eszközök és a központi rendszerek között
  - IT infrastruktúra és technológia az adatgyűjtéshez, automatizmusokhoz és elemzéshez
  - megjelenítési felület ember/gép interfész
  - Tervezési feladat opcionálisan:
  (a )adatgyűjtés infrastruktúrája, adatmodell felépítése
  (b) megjelenítés, umbrella management alkalmazás fejlesztése, kiválasztása, paraméterezése…
   
  38.
  Vezetéknélküli hálózatok modellezésének elemzése
   
  2015.05.06. 08:40:27
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  Témavázlat
  • Infokommunikációs rendszerek teljesítőképesség-vizsgálatára használható szimulációs rendszerek (továbbiakban: hálózati szimulátorok) összegyűjtése és jellemzése a következő szempontok alapján:
   1. nevük
   2. célterületük (amire főként alkalmasnak mondják őket)
   3. licencük (pl. GPL, BSD, fizetős, oktatási célra ingyenes, ingyenes kipróbálhatóság esetleg korlátozásokkal, stb.)
   4. honlapjuk/dokumentációjuk (beleértve a dokumentáció elérhetőségét akkor is, ha máshol van)
   5. adott szimulátorban milyen vezetéknélküli hálózati modell(ek) van(nak), és annak a fő jellemzői, legalább: elvileg mit modellez (mely réteg, mely protokoll), és milyen módon teszi ezt, valamint megjegyzésként egyéb érdekes információ.
  • Kritériumrendszer felállítása, hogy milyen szempontok alapján lehet egy hálózati szimulátort a tudományos kutatásban jól használhatónak tekinteni. (Például: absztrakció szintje, a szimulátor és a modellek módosíthatósága, ingyenes akadémiai licenc léte, stb.)
  • Az összegyűjtöt hálózati szimulátorok minősítése a fenti kritériumok, valamint a vezetéknélküli hálózati protokollok támogatása szempontjából (van-e modell, a protokoll mely részeire terjed ki, mik a hiányosságai).
  • Egy kiválasztott, alkalmas rendszerben egy létező, nagy méretű WiFi hálózat modellezése és szimulációja. Az eredmények összevetése a valóságos rendszer viselkedésével. Szükség esetén a modell pontosítása.
   
  39.
  Az OMNeT++ INET framework PIM-SM modellezésének vizsgálata
   
  2015.05.06. 11:21:51
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  külső konzulens: Varga András
   
  cég: Opensim Kft.
   
  Témavázlat
  • Ismerje meg a PIM-SM protokollt és az OMNeT++ modellező rendszert, valamint annak INET framework keretrendszerét.
  • Vizsgálja meg és dokumentálja, hogy a PIM-SM protokoll mely elemeinek a modellezését támogatja az OMNeT++ INET framework rendszerében jelenleg létező PIM-SM modell. Szükség esetén, saját mérlegelés alapján egészítse ki a modelleket az [1]-[2] cikkekben leírt hálózat modellezése és kísérletek elvégzése érdekében.
  • Készítse el az említett cikkekben definiált hálózat modelljét az OMNeT++ INET framework rendszerben.
  • Végezze el a fenti cikkekben leírt kísérletek közül azokat, amelyek elvégzése lehetséges.
  • Eredményeit vesse össze a fenti cikkekben tapasztaltakkal. Szükség esetén egészítse ki, vagy korrigálja a modelleket, illetve magyarázza meg az esetleges eltérések okát.

  [1] G. Lencse and I. Derka, "Investigation of the Fault Tolerance of the PIM-SM IP Multicast Routing Protocol for IPTV Purposes", Infocommunications Journal, Vol. V, No. 1. (March, 2013) pp. 21-28.
  [2] G. Lencse and I. Derka, "Experimental Analysis of the Fault Tolerance of the PIM-SM IP Multicast Routing Protocol under GNS3", International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. V, No. 5. (May, 2014) SAI, ISSN: 2156-5570, pp. 15-22. DOI: 10.14569/IJACSA.2014.050503
   
  Választotta: Módos Máté (2015.05.06. 12:10:17)
   
  40.
  NAT64 implementációk teljesítőképességének és stabilitásának vizsgálata
   
  2015.08.26. 15:29:45
  belső konzulens:     Lencse Gábor, dr.
   
  Témavázlat
  • Az implementációk: Linux+TAYGA, OpenBSD+PF és Jool.
  • Felhasználva [1] és [2] eredményeit, dolgozzon ki módszert a fenti három NAT64 implementáció ICMP, UDP és TCP protokollok használatával történő stabilitás- és teljesítőképesség-vizsgálatára.
  • Végezze el a méréseket ICMP, UDP és TCP használatával az egyes NAT64 implementációkon.
  [1] Répás Sándor: A DNS64 és NAT64 IPv6 áttérési technikák egyes implementációinak teljesítőképesség- és stabilitás-vizsgálata, TMDK dolgozat, SZE, 2012. ősz.
  [2] S. Répás, P. Farnadi and G. Lencse, "Performance and Stability Analysis of Free NAT64 Implementations with Different Protocols", Acta Technica Jaurinensis, vol. 7, no 4, (October 31, 2014), pp. 404-427. DOI: 10.14513/actatechjaur.v7.n4.340

  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
  A téma elnyeréséhez szükséges feltételek: legalább jó vizsgajegy Számítógép-hálózatok és Hálózati operációs rendszerek_1 tárgyból, valamint személyes elbeszélgetés során a konzulens meggyőzése arról, hogy a hallgató megfelelő színvonalon fogja a témát kidolgozni.
   
  41.
  A DNS46+NAT46 IPv6 áttérési technológia vizsgálata
   
  2016.02.18. 14:44:24
  belső konzulens:     Lencse Gábor, dr.
   
  Témavázlat
  A DNS46+NAT46 IPv6 áttérési technológia arra a problémára kínál megoldást, amikor egy csak IPv4 címmel rendelkező kliens szeretne elérni egy csak IPv6 címmel rendelkező szervert. Mivel egy IPv6 címet nem tudunk egy IPv4 cím részeként tárolni, így a fordított irányú problémára (csak IPv4 címmel rendelkező kliens szeretne elérni csak IPv6 címmel rendelkező szervert) kidolgozott, egymástól függetlenül működő DNS64 szerveren és NAT64 átjárón alapuló megoldás itt nem használható. Helyette a DNS46 és NAT46 eszközök szorosan együttműködve (közös adatbázisban) dinamikus összerendelést (mapping) hoznak létre a két címtartomány egyes elemei között. A DNS46 eszköz az IPv4 kliens által elérni kívánt IPv6 szerver szimbolikus neve alapján kiderített IPv6 címhez egy IPv4 címet rendel, és azt adja vissza a kliensnek. A kliens az így kapott IPv4 címet célcímként felhasználva kapcsolódik a szerverhez. A routing úgy van beállítva, hogy a DNS46 szerver által visszaadott IPv6 címeket reprezentáló IPv4 címek tartománya felé az átjáró egy NAT46 eszköz, ami ismeri a DNS46 szerver aktuális összerendeléseit (mapping), és elvégzi a címek cseréjét, valamint a protokoll konverziót.
  A munka lépései:
  • A DNS46+NAT46 technológia megismerése (valamely implementációnak a gyakorlatban való kipróbálásával is)
  • A létező implementációk összegyűjtése, a tesztelendők kiválasztása
  • A kiválasztott implementációk stabilitásának, teljesítőképességének, esetlegesen DoS támadással szembeni ellenálló képességének vizsgálatára alkalmas módszer kidolgozása, teszt környezet összeállítása (szükség esetén program írásával)
  • Tesztelés kivitelezése
  • Eredmények kiértékelése, szükség esetén a tesztelés módosítása
   
  42.
  Nagy teljesítményű DNS szerver farm építése
   
  2016.04.14. 13:00:53
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  Témavázlat
  DNS64 szerverek teljesítőképességének vizsgálatához szükség van nagy teljesítményű authoritative DNS szerverre. Hiába növeljük a DNS szerverhez felhasznált számítógép processzorának órajelét és/vagy magjainak számát, a memória sebessége erősen korlátozni fogja az elérhető teljesítményt. A hallgató feladata olyan módszer kidolgozása, amelynek a segítségével több számítógép teljesítményét képes hatékony módon úgy összegezni, hogy a rendszer kívülről egy adott IP-címen és porton elérhető egyetlen DNS szerverként legyen használható.
  Feladatok:
  • Hasonlítsa össze a legfontosabb szabad szoftver authoritative DNS szerver implementációk (pl. BIND, NSD, YADIFA, stb.) teljesítményét, és válassza ki küzülük a legalkalmasabbat.
  • Dolgozzon ki megoldást DNS szerverek teljesítményének összegzésére. Erre többféle lehetőség is van, például megfelelő hálózati eszközzel a kéréseket mindig a soron következő DNS szervernek küldi (round robin), egy számítógépen iptables segítségével valósítja meg az előző megoldást, illetve alkalmasan választott rekurzív DNS szerverrel (pl. Unbound) végzi el az authoritative DNS szerverek teljesítményének az összegzését.
  • Vizsgálja meg a kiválasztott megoldás hatékonyságát és korlátait. (A felhasznált DNS szerverek számának függvényében hogyan alakul az együttes teljesítmény? Hány DNS szerver teljesítményét képes érdemben összegezni?)
  • Opcionálisan több megoldást is összehasonlíthat.
  A téma TDK dolgozat készítésére is alkalmas.
  A feladat megoldásához nagyon hasznos: legalább jó szintű tudás Számítógép-hálózatok és Hálózati operációs rendszerek_1 tárgyból.
  A téma elnyeréséhez szükséges: személyes elbeszélgetés során a konzulens meggyőzése arról, hogy a hallgató megfelelő színvonalon fogja a témát kidolgozni.
   
  Választotta: Pivoda Attila (2016.11.07. 11:53:21)
   
  43.
  DNS64 implementációk teljesítőképességének vizsgálata
   
  2016.04.15. 10:27:27
  belső konzulens:     Dr. Lencse Gábor
   
  Témavázlat
  A DNS64 technológia (a NAT64 technológiával együtt) lehetővé teszi a csak IPv6 címmel rendelkező klienseknek a csak IPv4 címmel rendelkező szerverekkel való kommunikációját. Számos szabad szoftver DNS64 implementáció létezik, lényegesen különböző szolgáltatásokkal és teljesítménnyel [1]. A hallgató feladata a fontosabb szabad szoftver DNS64 implementációk teljesítményének vizsgálata az IPv6 áttérési technológiák teljesítményének méréséről szóló Internet Draftban [2] leírt módszer szerint.
  Feladatok:
  • Mutassa be a DNS64 szerverek teljesítményének mérésére szolgáló módszert.
  • Válassza ki a fontosabb szabad szoftver DNS64 implementációkat, amelyeket vizsgálatra érdemesnek tart.
  • Építsen fel olyan környezetet, ahol az egyes implementációk teljesítményét meg tudja mérni a DNS64 szerver CPU magjai számának függvényében.
  • Végezze el a méréseket, és elemezze a kapott eredményeket.
  Hivatkozások:
  [1] G. Lencse and S. Répás, "Performance analysis and comparison of four DNS64 implementations under different free operating systems", Telecommunication Systems, in press, DOI: 10.1007/s11235-016-0142-x
  [2] M. Georgescu and G. Lencse, "Benchmarking methodology for IPv6 transition technologies", Benchmarking Working Group, Internet Draft, draft-ietf-bmwg-ipv6-tran-tech-benchmarking, https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-bmwg-ipv6-tran-tech-benchmarking
   
  Választotta: Potornai Edit (2016.04.15. 10:27:27)
   

  [ cikkek listája ]
  Cikk: Palo Alto Cybersecurity Academy
  Palo Alto Cybersecur...
  Cikk: UTP kábel készítése
  UTP kábel készítése
  Cikk: Neptun használata Linux és Windows alatt
  Neptun használata L...
  Cikk: StoneGate CSGE minősítés szerezhető az egyetemen
  StoneGate CSGE minő...