A test parancs fájlokra alkalmazható kapcsolói
-r Értéke igaz, ha a fájl létezik, és olvasható
-w Értéke igaz, ha a fájl létezik, és írható
-x Értéke igaz, ha a fájl létezik, és végrehajtható
-f Értéke igaz, ha a fájl létezik, és közönséges fájl
-d Értéke igaz, ha a bejegyzés létezik és könyvtár
-h (-L) Értéke igaz, ha a bejegyzés létezik és közvetett hivatkozás (Link)
-c Értéke igaz, ha a bejegyzés létezik és karaktereszköz-meghajtó
-b Értéke igaz, ha a bejegyzés létezik és blokkeszköz-meghajtó
-p Értéke igaz, ha a bejegyzés létezik és nevesített csővezeték (FIFO)
-u Értéke igaz, ha a fájl létezik, és setuid bitje be van állítva
-g Értéke igaz, ha a fájl létezik, és setgid bitje be van állítva
-k Értéke igaz, ha a fájl létezik, és sticky bitje be van állítva
-s Értéke igaz, ha a fájl létezik, és hossza nem nulla
A test parancs egész számokra alkalmazható operátorai
n1 -eq n2 Értéke igaz, ha n1 és n2 egyenlők =, ==
n1 -ne n2 Értéke igaz, ha n1 és n2 nem egyenlők !=
n1 -gt n2 Értéke igaz, ha n1 nagyobb, mint n2 >
n1 -ge n2 Értéke igaz, ha n1 nagyobb vagy egyenlő, mint n2 >= , =>
n1 -lt n2 Értéke igaz, ha n1 kisebb ,mint n2 <
n1 -le n2 Értéke igaz, ha n1 kisebb vagy egyenlő, mint n2 =<, <=
A test parancs logikai operátorai
! Tagadás (NOT) (egytényezős)
-a Logikai ÉS (AND) (kéttényezős)
-o Logikai VAGY (OR) (kéttényezős)
(...) Kiértékelési sorrend, a zárojelben együtt értékelődik ki az eredmény
| Logikai VAGY (OR) operátor
& Logikai ÉS (AND) operátor
A test parancs karakterláncokra alkalmazható kapcsolói
-z C1 Értéke igaz, ha C1 karakterlánc és hossza 0
-n C1 Értéke igaz, ha C1 karakterlánc ls hossza nem 0
C1 = C2 Értéke igaz, ha C1 és C2 karakterlánc azonos
C1 != C2 Értéke igaz, ha C1 és C2 karakterlánc nem azonos
C1 Igaz értéket ad vissza, C1 karakterlánc bájtösszege nem nulla
Az expr által ismert aritmetikai müveletek
+ Összeadás
- Kivonás
* Szorzás
/ Osztás
% Maradékképzés